• Ülke genelde platolardan oluşur.Karpat ve Kırım önemli dağlarıdır.
• En önemli akarsuları Dinyeper ve Dinyester nehirleridir.
• Ülkenin genelinde karasal iklim görülür.
• Tarım en önemli gelir kaynağıdır.Şeker pancarı ,arpa ve ayçiçeği üretinde önemli üreticilerdendir.
• Çernozyum toprakları ülkede geniş alan kaplar.
• Yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
• Sanayi gelişmiştir.
• Taşımacılık genelde demir yolu ile yapılır.