Efendimizin abdest üzerine söylediği hadislerden bir kısmını aşağıya aldım,

abdestimiz olmadan yapamayacağımız ibadetleri düşünürmüsünüz ???

ne kadar önemli ve zor bir ibadet değil mi?

en önemlisi abdestsiz namaz! kılamıyoruz,

önce imandan sonra namazdan sorulacağız oysa,

örnekleri arttırmak mümkün ,Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Konu : Abdestin fazîleti

Ravi : Osmân b. Affân

Baslik : ABDEST VE NAMAZIN KÜÇÜK GÜNAHLARA KEFFÂRET OLDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ OSMAN HADÎSİ
Hadis : Size bir hadîs nakledeyim ki, Kitâbu`llâh içinde bir Âyet olmasaydı onu size söylemezdim. Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, şöyle buyuruyordu: "Hiçbir kimse yoktur ki abdest alsın da (âdâb ve erkânına) hüsn-i riâyet etsin, sonra (farz olan) namazı kılsın da o abdest ile (daha sonraki) namazı kılıncaya kadar (geçen zamân içindeki günahları) mağfûr olmasın." -Râvî der ki: (Osmân b. Affân radiya`llâhu anh`in dediği) Âyet Âyet-i Kerîme`sidir.
HadisNo : 128


Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ

Konu : Şeytanın insana tasallutu

Ravi : Ebû Hüreyre

Baslik : ŞEYTAN`LA İLGİLİ HADİSLER GELDİĞİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç def`a dışarı çıkarsın!. Çünkü şeytan uyuyanın genzinde geceler" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1359


Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM

Konu : Abdesti güzel almak;Hataları söylemek

Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs

Baslik : ABDESTİ EKSİK OLANLARA PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN İNZÂRI
Hadis : Şöyle demiştir: Ettiğimiz yolculukların birinde Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da bize (sonradan) yetişmiş idi. (O sırada) namaz vakti girmiş idi. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mesh (eder gibi az su ile yıkamağa) başladık. (Bu hâli görünce) en dik sesi ile iki veya üç kere: "Cehennem`de yanacak ökçelere yazık!" diye nidâ buyurdu.
HadisNo : 55

Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Konu : Abdestin fazîleti

Ravi : Ebû Hüreyre

Baslik : ABDESTİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işitdim, buyuruyordu ki "Benim ümmetim Kıyâmet gününde (bedenlerindeki) abdest âsârından dolayı yüzü nurlular, elleri, ayakları segililer diye (mevkıf-i hesâba veya mîzan başına) çağrılacaklardır." Ebû Hüreyre: "Artık bu parlaklığını daha ziyâde uzatmak herhanginizin elinden gelirse yapsın." demiş.
HadisNo : 111

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ

Konu : Abdestin Faziletleri

Ravi : Ebu Hüreyre

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: Mü`min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte- veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (öyle ki abdest tamamlanınca) günahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar."
HadisNo : 3580


Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ

Konu : Abdestin Sünnetleri

Ravi : Ebu Hüreyre

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular: "abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir."
HadisNo : 3648


Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ

Konu : Hususi Salavatların Fazileti

Ravi : Zeyd İbnu Halid

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek`at namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah, (seğairden olan) geçmiş günahlarını mağfiret buyurur."
HadisNo : 4643